اتوماسیون ثبت و پیگیری اسناد امور مالیکاربر گرامی لطفا در اولین ورود به صفحات برای اعمال بروزرسانی جدید از کلیدترکیبی Ctrl+F5 استفاده نمایید.
آخرین بروزرسانی در تاریخ 1400/03/24

جمعدار محترم هنگام ایجاد سند در قسمت اعتبارات به فیلد انتخاب سال (1399 یا 1400) دقت فرمایید.

جمعدار محترم حداکثر مهلت ارسال فاکتور به امور مالی یک ماه پس از تاریخ صدور فاکتور می باشد.
همچنین برای اقلام بالای دو میلیون ریال می بایست مدرک پرداخت ضمیمه گردد.